CS:GO tournament Gfinity Elite Series - Season 2

Prize Pool 116,000

General information

Prize Pool

1 EnVyUs Ac. 51,800
2 Epsilon 25,900
3 Reason 19,400
4 Endpoint 13,000

Gfinity Elite Series - Season 2 matches

No matches found

Gfinity Elite Series - Season 2 recent matches

EnVyUs Ac. show Epsilon December 9, 2017 14:15
Endpoint show Epsilon December 2, 2017 18:30
Reason show EnVyUs Ac. December 2, 2017 15:15
Epsilon show EnVyUs Ac. November 18, 2017 20:00
exceL show Method November 18, 2017 18:45
Endpoint show Prophecy November 18, 2017 17:30
Infused show Reason November 18, 2017 16:15
Method show Reason November 11, 2017 20:30
EnVyUs Ac. show exceL November 11, 2017 19:00
Prophecy show Infused November 11, 2017 17:30
Endpoint show Epsilon November 11, 2017 16:30
Endpoint show Method November 4, 2017 20:15
exceL show Reason November 4, 2017 18:45
Infused show Epsilon November 4, 2017 17:30
EnVyUs Ac. show Prophecy November 4, 2017 16:15
EnVyUs Ac. show Endpoint October 28, 2017 20:10
Prophecy show exceL October 28, 2017 18:00
Epsilon show Reason October 28, 2017 16:30
Method show Infused October 28, 2017 15:00
Infused show exceL October 21, 2017 19:30
Showing 1 to 20 of 31 Matches

Gfinity Elite Series - Season 2 Teams

Epsilon Epsilon eSports Full match history
EnVyUs Ac. Team EnVyUs Academy Full match history
Reason Reason Gaming Full match history
Infused Team Infused Full match history
Method Method Full match history
Endpoint Team Endpoint Full match history
exceL exceL Full match history
Prophecy Prophecy Full match history