Dota 2 tournament KOD League Season 5

Prize Pool 1,500

General information

Prize Pool

1 Thunder Awaken 1,000
2 Wheel 500

KOD League Season 5 matches

No matches found

KOD League Season 5 recent matches

Wheel show TA July 30, 2017 20:00
TA show STARS July 29, 2017 20:00
Snakewingz show STARS July 28, 2017 23:47
TA show Wheel July 28, 2017 20:00
RBT show STARS July 27, 2017 23:00
Snakewingz show LO July 27, 2017 20:00
LO show Ode July 27, 2017 01:00
Wheel show Midas July 26, 2017 21:59
Snakewingz show TA July 26, 2017 20:00
MeYe show STARS July 25, 2017 20:00
Midas show STARS July 24, 2017 23:00
Wheel show MeYe July 24, 2017 20:00
SGe show TA July 23, 2017 23:00
Snakewingz show LO July 23, 2017 19:22
Wolf show Midas July 21, 2017 01:00
MeYe show Wolf July 20, 2017 23:30
MeYe show Midas July 20, 2017 22:00
TA show LO July 18, 2017 22:00
LO show raptor July 18, 2017 01:00
LO show Elite Wolves July 17, 2017 23:30
Showing 1 to 20 of 41 Matches

KOD League Season 5 Hero statistics

Hero Matches Winrate
22
100%
55%
54.545454545455%
21
95.454545454545%
48%
47.619047619048%
19
86.363636363636%
58%
57.894736842105%
17
77.272727272727%
71%
70.588235294118%
16
72.727272727273%
56%
56.25%
15
68.181818181818%
40%
40%
13
59.090909090909%
46%
46.153846153846%
13
59.090909090909%
46%
46.153846153846%
13
59.090909090909%
62%
61.538461538462%
9
40.909090909091%
33%
33.333333333333%

KOD League Season 5 Teams

SGe SG e-sports Full match history
Wheel Wheel Whreck While Whistling Full match history
unknown.xiu Team Unknown Full match history
Elite Wolves Elite Wolves Full match history
TA Thunder Predator Full match history
Ode Ode Full match history
Midas Midas Club Elite Full match history
Mad Kings Mad Kings Full match history
Snakewingz Snakewingz Full match history
STARS STARS e-Sports Full match history
Wolf Team Wolf Full match history
BigFan Big Fan Full match history
LO Lights Out Full match history
Bolivia Team Bolivia Full match history
MeYe Mind's Eye Full match history
raptor Team raptor Full match history
Doom5 @Doom5 Full match history
RBT Rebirth Esports Full match history