JieZou

JieZou Xia Heng
China

JieZou

JieZou Upcoming matches

No matches found

JieZou Teams

Snake

  • November 20, 2016 02:00

How much JieZou earned

Team Xia Heng does not take prizes in major tournaments

Prize pool of current Events

2018 LoL Pro League 1,075,000
2018 LoL Champions Korea 553,000
2018 EU LCS 400,000
2018 NA LCS 400,000
2018 LMS Season 203,000
2018 Oceanic Pro League 42,000
2018 LoL Continental League 0