CS:GO tournament Legend Series WTA #1

Prize Pool 5,957

General information

Prize Pool

1 NLG 5,957

Legend Series WTA #1 matches

Legend Series WTA #1 recent matches

Legend Series WTA #1 Teams

NXS Nexus Gaming Full match history
Apeks Apeks Full match history
NLG No Limit Gaming Full match history
Brugge Club Brugge eSports Full match history