sinnopsyy

sinnopsyy Dionis Budeci
Kosovo

sinnopsyy
61%

sinnopsyy Maps Statistics

Map Matches Winrate

sinnopsyy Teams

Blink

  • January 19, 2022 17:00

Secret

  • November 22, 2020 18:00

HERCEG

  • September 27, 2020 14:00

M1X

  • November 23, 2019 15:20

LDLC

  • September 2, 2019 11:00

FFAmix

  • July 24, 2019 09:15

TP

  • February 17, 2019 13:15