CS:GO tournament Telia Esports Series Season 1

Prize Pool 27,100

General information

Prize Pool

1 ENCE 15,680
2 SJ 7,840
3 KOVA 3,583

Telia Esports Series Season 1 matches

Telia Esports Series Season 1 recent matches

SJ show ENCE 2019-06-07 18:00:00
ENCE show KOVA 2019-06-05 17:00:00
Helsinki REDS show KOVA 2019-05-31 17:00:00

Telia Esports Series Season 1 Teams

ENCE ENCE eSports Full match history
SJ SuperJymy Full match history
KOVA KOVA Esports Full match history
Helsinki REDS Helsinki REDS Full match history