• EN
  1936
  BOT TI 3 - Day 5
 • EN
  1144
  LPL Pro Dota 2 Season 3 2020 - Week Tw...
 • RU
  664
  RU/EN PSGLGD vs RNG | Предикты общение...
 • RU
  663
  RU/EN Team Rockets - Team Lightning Re...
 • RU
  626
  RU/ENG Royal Never Give Up RNG vs PS...
 • PT
  130
  RERUN Ao vivo às 09h - noping sorteio...
 • RU
  123
  RNG vs LGD розыгрыш
 • RU
  2
  RU Royal Never Give Up vs PSGLGD Bo3 |...

Dota 2 matches

TR (1.80) show (1.94) TL 2020-09-28 10:17:00
NGID.M11 show S-NET 488
RNG (2.85) show (1.40) PSG.LGD 2020-09-28 10:58:00
ou7 vs Heroic 2020-09-28 11:00:00
mudgolems (1.13) vs (5.40) Khan 2020-09-28 12:00:00
ou7 vs Family 2020-09-28 13:00:00
ViKin.gg (1.85) vs (1.91) 5men 2020-09-28 15:00:00
Heroic vs Family 2020-09-28 15:00:00
TBD vs HR 2020-09-28 18:00:00
Sumi (3.54) vs (1.27) Neon 2020-09-29 03:30:00
Cignal (1.73) vs (2.03) Equation 2020-09-29 06:30:00
AGN (1.62) vs (9.36) SaS 2020-09-29 08:30:00
Cignal (1.77) vs (1.98) Vice 2020-09-29 09:30:00
4AM (3.08) vs (3.74) CamboP 2020-09-29 10:30:00
AK vs GL 2020-09-29 11:00:00
TBD vs NiP 2020-09-29 12:00:00
AK vs IPG 2020-09-29 13:00:00
TBD vs TBD 2020-09-29 15:00:00
Heroic vs ou7 2020-09-29 15:00:00
Flex vs GeheiM 2020-09-29 17:15:00

Top predictions Dota 2

Who
Premium Bets CS:GO 100% 22
Bets by Boss Elite 94% 20
E.SPORT-KAPPER VIP 94% 17
Bets by Boss Premium 87% 21
Live ставки на Dota 2 84% 27
Comments
 • SNG vs yK- Ezio – Буду комментить этот матч - заходите кто хочет) https:/...
 • coL vs Immortals DyM – coL
 • VP vs SGe bh_bet – Хотел написать о том, что вп вин, и надо ловить кэфы в ...
 • Cavalry vs VDuoBao GoDZ MN – ez for duobao
 • RRQ vs 458 ionuthaaaaa – who win match i think 458.
 • RRQ vs 458 ionuthaaaaa – man who win?/?
 • Horde vs AF Midashim – Highlights: #1: https://youtu.be/UN3qTixtCUY #2: https:...