Dota 2 tournament Asia Autumn

Prize Pool 28,401

General information

Prize Pool

1 14,201
2 7,100
3 4,260
4 2,840