Dota 2 tournament Liga Pro Gaming S6

Prize Pool 4,500

Playoff

Upper Bracket, Round 1
April 16, 2019 20:00
April 17, 2019 21:00
April 17, 2019 18:00
April 16, 2019 23:00
Lower Bracket, Round 1
April 25, 2019 20:00
April 25, 2019 21:30
Upper Bracket, Round 2
April 23, 2019 20:00
April 23, 2019 23:00
Lower Bracket, Round 2
April 25, 2019 23:00
April 26, 2019 00:30
Upper Bracket, Round 3
April 26, 2019 23:00
Lower Bracket, Round 3
April 26, 2019 20:00
Final
May 1, 2019 20:00
Lower Bracket, Round 4
April 24, 2019 21:00

Liga Pro Gaming S6 matches

UNK 2.0 vs 0-900 Luccini April 23, 2019 20:00
Golden Mulas vs TA April 23, 2019 23:00
TBD vs TBD April 24, 2019 21:00
NN vs G-Pride April 25, 2019 20:00
ZonaZ vs EW D2-gg April 25, 2019 21:30
TBD vs TBD April 25, 2019 23:00
TBD vs TBD April 26, 2019 00:30
TBD vs TBD April 26, 2019 20:00
TBD vs TBD April 26, 2019 23:00
TBD vs TBD May 1, 2019 20:00

Liga Pro Gaming S6 recent matches

0-900 Luccini show G-Pride April 17, 2019 21:00
Golden Mulas show ZonaZ April 17, 2019 18:00
TA show EW D2-gg April 16, 2019 23:00
NN show UNK 2.0 April 16, 2019 20:00