Dota 2 tournament LPL Pro 2021 S1

Prize Pool 3,883

General information

Prize Pool

1 1,554
2 1,087
3 621
3 621

LPL Pro 2021 S1 matches

Divine vs S-NET 2021-03-09 07:30:00
NGID.M11 vs Nebula 2021-03-09 09:30:00
old man vs ThePrime 2021-03-15 07:30:00
S-NET vs Udrdgs 2021-03-15 09:30:00
CamboP vs Nebula 2021-03-16 07:30:00
Divine vs NGID.M11 2021-03-16 09:30:00
ThePrime vs S-NET 2021-03-22 07:30:00
Nebula vs old man 2021-03-22 09:30:00
Udrdgs vs NGID.M11 2021-03-23 07:30:00
CamboP vs Divine 2021-03-23 09:30:00
ThePrime vs Nebula 2021-03-29 07:30:00
NGID.M11 vs S-NET 2021-03-29 09:30:00
old man vs Divine 2021-03-30 07:30:00
Udrdgs vs CamboP 2021-03-30 09:30:00

LPL Pro 2021 S1 recent matches

old man show CamboP 2021-03-08 09:28:00
Udrdgs show ThePrime 2021-03-08 07:36:00
Nebula show S-NET 2021-03-02 09:49:00
NGID.M11 show old man 2021-03-02 07:34:00
Udrdgs show Divine 2021-03-01 10:07:00
ThePrime show CamboP 2021-03-01 07:35:00
S-NET show old man 2021-02-23 09:32:00
Nebula show Udrdgs 2021-02-23 07:37:00
CamboP show NGID.M11 2021-02-22 09:34:00
ThePrime show Divine 2021-02-22 07:30:00
Divine show Nebula 2021-02-16 09:39:00
old man show Udrdgs 2021-02-16 07:45:00
NGID.M11 show ThePrime 2021-02-15 09:35:00
S-NET show CamboP 2021-02-15 07:35:00