Seseisei

Seseisei
Japan

Seseisei

Seseisei Upcoming matches

Seseisei Top Deck

Deck Matches Winrate

Seseisei Achievements

Date Tournament Place Prize
November 13, 2022 00:00 LL 8 8 place 2,000
September 25, 2022 00:00 LL 6 1 place 10,000
September 4, 2022 00:00 LL 5 2 place 7,500
April 3, 2022 00:00 LL 1 13 place 1,250