Rdu

Rdu Radu Dima
Romania

Rdu

Rdu Upcoming matches

Rdu Top Deck

Deck Matches Winrate

Rdu Achievements

Date Tournament Place Prize
March 26, 2022 22:00 Grandmasters 2022 S1 EU 13 place 650
March 26, 2022 22:00 Grandmasters 2022 S1 EU 13 place 650
March 26, 2022 22:00 Grandmasters 2022 S1 EU 3 place 2,150
October 9, 2021 21:00 Grandmasters 2021 S2 EMEA 9 place 1,000
October 9, 2021 21:00 Grandmasters 2021 S2 EMEA 5 place 1,500
October 9, 2021 21:00 Grandmasters 2021 S2 EMEA 9 place 1,000
October 9, 2021 21:00 Grandmasters 2021 S2 EMEA 2 place 2,500
October 9, 2021 21:00 Grandmasters 2021 S2 EMEA 9 place 1,000
October 9, 2021 21:00 Grandmasters 2021 S2 EMEA 3 place 1,500
October 9, 2021 21:00 Grandmasters 2021 S2 EMEA 13 place 500

Rdu Teams

What teams played Rdu currently unknown

How much Rdu earned

2022 year 3,450
2021 year 24,000
2020 year 29,000
2019 year 8,800
2018 year 2,750
2017 year 28,685
2016 year 14,720
2015 year 5,150
2014 year 2,200