CBLOL Academy 2022 S2 matches

RED.A vs ITZ.A 2022-07-11 20:00:00
FUR.A vs LLL.A 2022-07-11 21:00:00
RNS.A vs LBR.A 2022-07-11 22:00:00
PNG.A vs FLA.A 2022-07-11 23:00:00
NMG.A vs KBM.A 2022-07-12 00:00:00
LLL.A vs FLA.A 2022-07-12 20:00:00
NMG.A vs LBR.A 2022-07-12 21:00:00
KBM.A vs FUR.A 2022-07-12 22:00:00
RNS.A vs ITZ.A 2022-07-12 23:00:00
RED.A vs PNG.A 2022-07-13 00:00:00
RED.A vs RNS.A 2022-07-18 20:00:00
PNG.A vs LLL.A 2022-07-18 21:00:00
FLA.A vs KBM.A 2022-07-18 22:00:00
LBR.A vs FUR.A 2022-07-18 23:00:00
ITZ.A vs NMG.A 2022-07-19 00:00:00
RNS.A vs PNG.A 2022-07-19 20:00:00
NMG.A vs RED.A 2022-07-19 21:00:00
FUR.A vs ITZ.A 2022-07-19 22:00:00
KBM.A vs LLL.A 2022-07-19 23:00:00
FLA.A vs LBR.A 2022-07-20 00:00:00

CBLOL Academy 2022 S2 Teams

FUR.A FURIA Academy Full match history
ITZ.A INTZ Academy Full match history
KBM.A KaBuM! Academy Full match history
FLA.A Flamengo Academy Full match history
LLL.A LOUD Academy Full match history
PNG.A paiN Gaming Academy Full match history
RED.A RED Academy Full match history
RNS.A Rensga Academy Full match history
LBR.A Liberty Academy Full match history
NMG.A Netshoes Miners Academy Full match history