LoL tournament Icelandic Esports League S4

Prize Pool 2,510

Icelandic Esports League S4 matches

ExS vs PNG 2020-09-20 19:30:00
VITA vs DYA 2020-09-20 20:30:00
DYA vs MiQ 2020-09-20 21:30:00
FYL vs XYE 2020-09-20 22:30:00
FYL vs KR 2020-09-21 20:00:00
PNG vs KR 2020-09-21 21:00:00
VITA vs XYE 2020-09-21 22:00:00
ExS vs MiQ 2020-09-21 23:00:00
TBD vs TBD 2020-09-27 19:30:00

Icelandic Esports League S4 recent matches

VITA show FYL 2020-09-14 22:15:00
PNG show XYE 2020-09-14 21:30:00
ExS show DYA 2020-09-14 20:45:00
XYE show ExS 2020-09-14 20:00:00
VITA show KR 2020-09-13 22:25:00
MiQ show PNG 2020-09-13 21:45:00
KR show MiQ 2020-09-13 20:30:00
DYA show FYL 2020-09-13 19:30:00
XYE show DYA 2020-09-07 22:30:00
MiQ show FYL 2020-09-07 21:30:00
VITA show PNG 2020-09-07 20:30:00
PNG show FYL 2020-09-07 20:00:00
VITA show ExS 2020-09-06 23:00:00
KR show DYA 2020-09-06 22:30:00
KR show ExS 2020-09-06 20:30:00
MiQ show XYE 2020-09-06 19:30:00

Icelandic Esports League S4 Teams

DYA Dusty Academy Full match history
FYL Fylkir Esports Full match history
KR KR Reykjavík Esports Full match history
PNG Pongu Full match history
ExS Excess Success Full match history
XYE XY Esports Full match history
MiQ Make It Quick Full match history
VITA VITA Full match history