LoL tournament LPL All-Star 2020 Solo

LPL All-Star 2020 Solo matches

LPL All-Star 2020 Solo recent matches

369 show bin 2021-01-01 09:00:00
bin show Mole 2021-01-01 08:30:00
369 show Puff 2021-01-01 08:00:00
Mole show Doinb 2021-01-01 07:45:00
bin show Xiaohu 2021-01-01 07:30:00
Puff show Zoom 2021-01-01 07:15:00
369 show beishang 2021-01-01 07:00:00

LPL All-Star 2020 Solo Teams

Xiaohu Li Yuan-Hao
Doinb Kim Tae-sang
Zoom Zhang Xing-ran
Puff Ding Wang
Mole Li Hao-yan
369 Bai Jia-hao
beishang Jiang Zhi-peng
bin Chen Ze-bin