LoL tournament NLC 2020 Summer

Prize Pool 101,640

NLC 2020 Summer matches

SNG vs NVD 2020-07-14 17:00:00
FNC vs BRG 2020-07-14 18:00:00
MnM vs MRG 2020-07-14 19:00:00
TRI vs DY 2020-07-14 20:00:00
NVD vs ENCE 2020-07-15 17:00:00
GOD vs SNG 2020-07-15 18:00:00
RID vs BTXL 2020-07-15 19:00:00
DY vs MnM 2020-07-15 20:00:00
BRG vs TRI 2020-07-21 17:00:00
MRG vs FNC 2020-07-21 18:00:00
ENCE vs SNG 2020-07-21 19:00:00
BTXL vs NVD 2020-07-21 20:00:00
RID vs GOD 2020-07-22 17:00:00
MnM vs TRI 2020-07-22 18:00:00
FNC vs DY 2020-07-22 19:00:00
MRG vs BRG 2020-07-22 20:00:00
NVD vs RID 2020-07-28 17:00:00
SNG vs BTXL 2020-07-28 18:00:00
GOD vs ENCE 2020-07-28 19:00:00
DY vs MRG 2020-07-28 20:00:00

NLC 2020 Summer recent matches

ENCE show RID 2020-07-08 20:22:00
BTXL (1.17) show (4.76) GOD 2020-07-08 19:03:00
MnM (6.41) show (1.10) FNC 2020-07-08 18:01:00
BRG (1.66) show (2.16) DY 2020-07-08 16:25:00
TRI (3.19) show (1.33) MRG 2020-07-07 20:10:00
ENCE (4.32) show (1.20) BTXL 2020-07-07 19:03:00
GOD (2.48) show (1.51) NVD 2020-07-07 17:53:00
SNG show RID 2020-07-07 16:55:00
MnM (1.97) show (1.79) BRG 2020-07-01 20:10:00
FNC (1.28) show (3.52) TRI 2020-07-01 19:02:00
MRG (1.33) show (3.19) DY 2020-07-01 17:59:00
ENCE (2.03) show (1.75) GOD 2020-07-01 16:34:00
BTXL show SNG 2020-06-30 20:18:00
RID show NVD 2020-06-30 19:08:00
BRG (3.25) show (1.32) MRG 2020-06-30 17:52:00
DY (3.77) show (1.25) FNC 2020-06-30 16:43:00
TRI (1.91) show (1.85) MnM 2020-06-24 20:18:00
GOD show RID 2020-06-24 19:06:00
NVD show BTXL 2020-06-24 17:59:00
SNG show ENCE 2020-06-24 16:25:00

NLC 2020 Summer Teams

FNC Fnatic Rising Full match history
BTXL BT Excel Full match history
MnM MnM Gaming Full match history
GOD Godsent Full match history
TRI Tricked eSports Full match history
DY Dusty Full match history
NVD Nordavind Full match history
BRG Barrage Esports Full match history
RID Riddle Esports Full match history
SNG Team Singularity Full match history
MRG Munster Rugby Gaming Full match history
ENCE ENCE Full match history