Bang

Bang Bae Jun-sik
Korea, Republic of

Bang
147%

Bang Upcoming matches

Recent Bang matches

Hero Result Team Tournament KDA
Win
July 5, 2020 23:37
EG
vs IMT
LCS 2020 Summer, Season 4 / 1 / 6
Lose
July 4, 2020 21:45
EG
vs FLY
LCS 2020 Summer, Season 0 / 3 / 3
Win
June 28, 2020 23:05
EG
vs DIG
LCS 2020 Summer, Season 0 / 0 / 1
Lose
June 27, 2020 20:39
EG
vs TSM
LCS 2020 Summer, Season 0 / 1 / 1
Win
June 21, 2020 19:39
EG
vs TL
LCS 2020 Summer, Season 1 / 1 / 4
Lose
June 20, 2020 21:36
EG
vs C9
LCS 2020 Summer, Season 0 / 3 / 0
Win
June 13, 2020 19:34
EG
vs CLG
LCS 2020 Summer, Season 5 / 0 / 2
Win
June 13, 2020 00:40
EG
vs 100
LCS 2020 Summer, Season 3 / 0 / 7
Lose
April 18, 2020 19:37
EG
vs FLY
LCS 2020 Spring, Playoff 2 / 4 / 1
Win
April 18, 2020 19:37
EG
vs FLY
LCS 2020 Spring, Playoff 2 / 0 / 6
Lose
April 18, 2020 19:37
EG
vs FLY
LCS 2020 Spring, Playoff 0 / 2 / 2
Lose
April 18, 2020 19:37
EG
vs FLY
LCS 2020 Spring, Playoff 4 / 3 / 3
Lose
April 11, 2020 19:36
EG
vs C9
LCS 2020 Spring, Playoff 2 / 4 / 5
Win
April 11, 2020 19:36
EG
vs C9
LCS 2020 Spring, Playoff 6 / 0 / 4
Lose
April 11, 2020 19:36
EG
vs C9
LCS 2020 Spring, Playoff 1 / 4 / 4

Bang Teams

EG

  • July 5, 2020 23:37

LCS

  • December 6, 2019 03:15

100

  • August 4, 2019 23:38

100A

  • June 13, 2019 00:14

T1

  • December 25, 2018 11:00
  • September 12, 2018 07:35

LCK

  • December 9, 2018 04:15

How much Bang earned

Team Bae Jun-sik does not take prizes in major tournaments