Xiaohu

Xiaohu Li Yuan-Hao
China

xiaohu
270%

Xiaohu Upcoming matches

Recent Xiaohu matches

Hero Result Team Tournament KDA
Lose
January 18, 2020 11:00
RNG
vs BLG
LPL 2020 Spring, Season 1 / 5 / 1
Lose
January 18, 2020 11:00
RNG
vs BLG
LPL 2020 Spring, Season 0 / 1 / 0
Win
January 18, 2020 11:00
RNG
vs BLG
LPL 2020 Spring, Season 10 / 0 / 6
Win
December 29, 2019 06:30
RNG
vs EDG
Demacia 2019 Winter, Playoff 5 / 3 / 9
Win
December 29, 2019 06:30
RNG
vs EDG
Demacia 2019 Winter, Playoff 10 / 1 / 10
Win
December 29, 2019 06:30
RNG
vs EDG
Demacia 2019 Winter, Playoff 5 / 3 / 8
Lose
December 29, 2019 06:30
RNG
vs EDG
Demacia 2019 Winter, Playoff 2 / 4 / 1
Win
December 28, 2019 08:00
RNG
vs JDG
Demacia 2019 Winter, Playoff 11 / 1 / 7
Win
December 28, 2019 08:00
RNG
vs JDG
Demacia 2019 Winter, Playoff 1 / 5 / 6
Win
December 28, 2019 08:00
RNG
vs JDG
Demacia 2019 Winter, Playoff 8 / 2 / 4
Win
December 27, 2019 07:00
RNG
vs RW
Demacia 2019 Winter, Playoff 6 / 3 / 7
Win
December 27, 2019 07:00
RNG
vs RW
Demacia 2019 Winter, Playoff 5 / 2 / 7
Win
December 27, 2019 07:00
RNG
vs RW
Demacia 2019 Winter, Playoff 4 / 2 / 9
Win
December 21, 2019 12:00
RNG
vs LNG
Demacia 2019 Winter, Group Stage 5 / 1 / 7
Win
December 21, 2019 10:00
RNG
vs YM
Demacia 2019 Winter, Group Stage 5 / 1 / 2