Xiaohu

Xiaohu Li Yuanhao
China

xiaohu
395%

Xiaohu Upcoming matches

Recent Xiaohu matches

Hero Result Team Tournament KDA
Lose
October 21, 2022 21:00
RNG
vs T1
World Championship 2022, Playoff 2 / 5 / 3
Lose
October 21, 2022 21:00
RNG
vs T1
World Championship 2022, Playoff 1 / 6 / 3
Lose
October 21, 2022 21:00
RNG
vs T1
World Championship 2022, Playoff 1 / 3 / 7
Lose
October 17, 2022 01:00
RNG
vs GEN
World Championship 2022, Group Stage 1 / 6 / 1
Lose
October 17, 2022 00:00
RNG
vs GEN
World Championship 2022, Group Stage 0 / 3 / 2
Win
October 16, 2022 23:00
RNG
vs CFO
World Championship 2022, Group Stage 5 / 0 / 4
Win
October 16, 2022 21:00
RNG
vs 100
World Championship 2022, Group Stage 8 / 0 / 2
Win
October 11, 2022 00:00
RNG
vs 100
World Championship 2022, Group Stage 4 / 0 / 5
Win
October 10, 2022 01:00
RNG
vs CFO
World Championship 2022, Group Stage 5 / 2 / 10
Win
October 8, 2022 02:30
RNG
vs GEN
World Championship 2022, Group Stage 0 / 1 / 11
Win
October 4, 2022 21:00
RNG
vs DFM
World Championship 2022, Playoff 3 / 2 / 4
Win
October 4, 2022 21:00
RNG
vs DFM
World Championship 2022, Playoff 4 / 1 / 9
Win
October 4, 2022 21:00
RNG
vs DFM
World Championship 2022, Playoff 9 / 2 / 4
Lose
October 4, 2022 21:00
RNG
vs DFM
World Championship 2022, Playoff 2 / 2 / 9
Win
October 3, 2022 01:00
RNG
vs SGB
World Championship 2022, Group Stage 3 / 3 / 0

Xiaohu Top Deck

Deck Matches Winrate