ShiauC

ShiauC Liu Chia-hao
Taiwan

ShiauC
23%

ShiauC Upcoming matches

Recent ShiauC matches

Hero Result Team Tournament KDA
Win
August 4, 2019 07:39
FW
vs ahq
LMS 2019 Summer, Season 3 / 1 / 15
Lose
August 4, 2019 07:39
FW
vs ahq
LMS 2019 Summer, Season 1 / 2 / 2
Win
August 4, 2019 07:39
FW
vs ahq
LMS 2019 Summer, Season 0 / 3 / 10
Win
August 3, 2019 11:37
FW
vs ALF
LMS 2019 Summer, Season 1 / 1 / 6
Win
August 3, 2019 11:37
FW
vs ALF
LMS 2019 Summer, Season 1 / 1 / 16
Lose
July 27, 2019 09:54
FW
vs MAD
LMS 2019 Summer, Season 0 / 3 / 2
Lose
July 27, 2019 09:54
FW
vs MAD
LMS 2019 Summer, Season 0 / 3 / 6
Win
July 21, 2019 09:55
FW
vs HKA
LMS 2019 Summer, Season 0 / 4 / 15
Lose
July 21, 2019 09:55
FW
vs HKA
LMS 2019 Summer, Season 1 / 6 / 4
Win
July 21, 2019 09:55
FW
vs HKA
LMS 2019 Summer, Season 2 / 2 / 8
Lose
July 20, 2019 11:16
FW
vs GRX
LMS 2019 Summer, Season 0 / 4 / 7
Lose
July 20, 2019 11:16
FW
vs GRX
LMS 2019 Summer, Season 2 / 3 / 4
Lose
July 14, 2019 07:39
FW
vs JT
LMS 2019 Summer, Season 0 / 4 / 2
Lose
July 14, 2019 07:39
FW
vs JT
LMS 2019 Summer, Season 0 / 2 / 1
Win
July 14, 2019 07:39
FW
vs JT
LMS 2019 Summer, Season 3 / 0 / 11

ShiauC Teams

FW

  • August 4, 2019 07:39

How much ShiauC earned

Team Liu Chia-hao does not take prizes in major tournaments