Yang

Yang Chen Yang
China

Yang, YY

Yang Upcoming matches

Recent Yang matches

Hero Result Team Tournament KDA
Win
September 8, 2019 07:00
87
vs SDX
LDL 2019 Summer, Season 7 / 2 / 11
Lose
September 8, 2019 07:00
87
vs SDX
LDL 2019 Summer, Season 5 / 5 / 1
Win
September 8, 2019 07:00
87
vs SDX
LDL 2019 Summer, Season 2 / 2 / 8
Lose
September 6, 2019 07:00
87
vs GD
LDL 2019 Summer, Season 5 / 6 / 8
Lose
September 6, 2019 07:00
87
vs GD
LDL 2019 Summer, Season 0 / 4 / 1
Win
September 1, 2019 09:00
87
vs TES.C
LDL 2019 Summer, Season 3 / 2 / 7
Win
September 1, 2019 09:00
87
vs TES.C
LDL 2019 Summer, Season 1 / 2 / 8
Lose
August 30, 2019 09:00
87
vs SN.S
LDL 2019 Summer, Season 0 / 2 / 0
Win
August 30, 2019 09:00
87
vs SN.S
LDL 2019 Summer, Season 3 / 1 / 6
Lose
August 30, 2019 09:00
87
vs SN.S
LDL 2019 Summer, Season 2 / 3 / 4
Win
August 28, 2019 09:00
87
vs VP
LDL 2019 Summer, Season 6 / 3 / 7
Win
August 28, 2019 09:00
87
vs VP
LDL 2019 Summer, Season 8 / 2 / 8
Win
August 25, 2019 09:00
87
vs LGE
LDL 2019 Summer, Season 2 / 1 / 14
Win
August 25, 2019 09:00
87
vs LGE
LDL 2019 Summer, Season 4 / 2 / 15
Lose
August 25, 2019 09:00
87
vs LGE
LDL 2019 Summer, Season 3 / 4 / 1

Yang Teams

87

  • September 8, 2019 07:00

SHN

  • September 2, 2018 07:45

How much Yang earned

Team Chen Yang does not take prizes in major tournaments