shanji

shanji Deng Zi-jian
China

shanji, Shan Ji
87%

shanji Upcoming matches

Recent shanji matches

Hero Result Team Tournament KDA
Lose
September 12, 2021 09:30
CN
vs KR
ECEA 2021, Playoff 3 / 6 / 3
Lose
September 12, 2021 09:30
CN
vs KR
ECEA 2021, Playoff 1 / 3 / 2
Lose
September 12, 2021 09:30
CN
vs KR
ECEA 2021, Playoff 4 / 5 / 15
Win
September 12, 2021 09:30
CN
vs KR
ECEA 2021, Playoff 5 / 3 / 8
Win
September 11, 2021 12:00
CN
vs KR
ECEA 2021, Group Stage 5 / 1 / 10
Win
September 11, 2021 11:00
CN
vs JP
ECEA 2021, Group Stage 6 / 0 / 7
Win
September 11, 2021 10:00
CN
vs KR
ECEA 2021, Group Stage 9 / 1 / 6
Win
September 10, 2021 12:00
CN
vs JP
ECEA 2021, Group Stage 2 / 0 / 7
Lose
August 28, 2021 09:00
TP
vs JDM
LDL 2021 Summer, Playoff 3 / 5 / 6
Win
August 28, 2021 09:00
TP
vs JDM
LDL 2021 Summer, Playoff 3 / 2 / 3
Lose
August 28, 2021 09:00
TP
vs JDM
LDL 2021 Summer, Playoff 0 / 6 / 3
Lose
August 28, 2021 09:00
TP
vs JDM
LDL 2021 Summer, Playoff 2 / 0 / 9
Lose
August 28, 2021 09:00
TP
vs JDM
LDL 2021 Summer, Playoff 6 / 6 / 5
Win
August 22, 2021 11:00
TP
vs WZ
LDL 2021 Summer, Group Stage 5 / 1 / 6
Win
August 20, 2021 09:10
TP
vs OMD
LDL 2021 Summer, Group Stage 9 / 2 / 4

shanji Top Deck

Deck Matches Winrate

shanji Teams

CN

  • September 10, 2021 12:00

TP

  • August 28, 2021 09:00

LEG

  • August 27, 2020 06:09

How much shanji earned

Team Deng Zi-jian does not take prizes in major tournaments